Top 10 uitgestorven dieren Nederland

0
5576
bruine beer

In Nederland is het aantal soorten dieren en planten sinds 1900 met de helft afgenomen. Voor het verlies van deze verschillende levensvormen is de laatste jaren veel aandacht en zijn er internationale en nationale wetten in een poging tot natuurbescherming. Wereldwijd zijn er meer uitgestorven diersoorten dan levende diersoorten. Het doel van de Europese Unie is dat er in 2020 geen soorten meer verdwijnen door toedoen van de mens. Sinds de industrialisatie verdwijnen dieren en planten 1.000 keer sneller dan natuurlijk zou zijn, mensen tasten de leefgebieden van planten en dieren aan.

Dieren en planten kunnen in Nederland uitgestorven zijn maar nog wel in andere Europese landen in de natuur of zelfs buiten Europa nog voorkomen. Soms worden dieren geherintroduceerd zoals bv. de bever en de Europese hamster die succesvol in Nederland zijn teruggeplaatst.

Top 10 uitgestorven dieren Nederland :

1) Bruine beer
2) Europese nerts
3) Duingentiaanblauwtje
4) Duinpieper
5) Eland
6) Europese bizon of Wisent
7) Grote hoefijzerneus
8) Wilde kat
9) Tarpan
10) Vissoorten

Beschrijving top 10 uitgestorven dieren

1) De Bruine beer is al zo’n 800 jaar geleden in Nederland uitgestorven. De Europese bruine beer leeft nu nog wel in de Karpaten bij Roemenië, in Griekenland, Albanië, Bulgarije en in de Pyreneeën. Op zich zou de bruine beer wel weer in Nederland kunnen leven maar er zijn geen plannen voor een herintroductie.

2) De Europese nerts leeft nu nog in Oost-Europa en Noord-Azie, vroeger leefde de Europese nerts ook in Nederland. Het is nu een beschermde diersoort in Europa. In het verleden werd er op de nerts gejaagd vanwege zijn vacht. In pelsfokkerijen wordt meestal de Amerikaanse nerts gefokt. Soms ontsnapt er een Amerikaanse nerts, ze zijn een grote bedreiging voor de Europese nerts.

3) Het Duingentiaanblauwtje was een ondersoort van de vlinder het Gentiaanblauwtje. Het Duingentiaanblauwtje was endemisch voor Nederland, kwam dus alleen maar in Nederland voor. De laatste vlinder is waargenomen in 1979. Het Duingentiaanblauwtje heeft de officiële status “uitgestorven op wereldschaal” gekregen.

4) De Duinpieper is een zangvogel, de vogel bleef vroeger wel in Nederland tijdens het broedseizoen. Het was al tijden een zeldzame vogel in Nederland, maar sinds 2003 is de Duinpieper als broedvogel in Nederland uitgestorven. Internationaal is de Duinpieper geen bedreigde vogelsoort, in Midden- en Zuid-Europa komt de Duinpieper nog veel voor.

5) De Eland, een hertensoort, leefde tot aan het begin van de 11de eeuw nog in Nederland. In Europa leeft de Eland nu nog in het wild in onder andere Scandinavië, Finland en Polen. In Duitsland zijn ook enkele elanden waargenomen, het is echter niet waarschijnlijk dat de Eland uit zich zelf zal terugkeren naar Nederland.

6) De Europese bizon of de Wisent was in het wild uitgestorven. Door een fokprogramma met overgebleven Europese bizons in dierentuinen leven er nu weer Europese bizons in het wild in Polen en in Rusland. De Wisent is in 2007 in Nederland uitgezet in de Kennemerduinen.

7) De Grote hoefijzerneus is een vleermuis waarvan wordt aangenomen dat deze in Nederland is uitgestorven. De laatst bekende waarneming in Nederland was in 1974. In België en Duitsland is de vleermuis nog wel sporadisch waargenomen. In Zuid-Europa komt de Grote hoefijzerneus nog veel voor, de vleermuis staat hierom niet op de lijst van bedreigde diersoorten.

8) De Wilde kat is een roofdier en de voorouder van onze huiskat. De Wilde kat leefde tot circa 1860 in Nederland. In Europa heeft de Wilde kat geen beschermde status en de kat leeft bijvoorbeeld in de Ardennen en in Schotland. De Wilde kat is meestal forser gebwouwd dan de huiskat en hij heeft een dikkere staart. Een Wilde kat is niet te temmen tot huiskat.

9) De Tarpan was een wild paard in Europa. In grotten in Spanje en in Frankrijk zijn rotstekeningen gevonden van de wilde paarden die in Europa leefden. De laatste Tarpan stierf in München in een dierentuin in 1887. Door de Tarpan te fokken met Poolse boerenpaarden is er een nieuw soort wild paard ontstaan, de Konik. De Konik werd als grazer eerst uitgezet in Ennemaborg in Groningen en later in de Oostvaardersplassen.

10) Verschillende vissoorten hebben de status “verdwenen uit Nederland”, maar leven nog wel elders in Europa. Vissoorten met de status verdwenen uit Nederland zijn bv: Trompetterzeenaald, Noordzeehouting, Langsnuitzeepaardje en de Elft.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here