Wat is de Entreetoets in groep 7?

0
20
blog placeholder

De Entreetoets in groep 7

De Entreetoets is een toets die dient om het niveau van kinderen te bepalen. Dit is van belang om een passend vervolg te kunnen kiezen. De niveaus op het voortgezet onderwijs zijn verdeeld over het vmbo, de havo en het vwo De uitslag van de Entreetoets hierbij richting geven. Niet gek dus dat veel scholen de uitslag van zowel de Entreetoets groep 7 als de Cito-toets groep 8 gebruiken in het vormen van advies. Met de Entreetoets wordt gekeken in hoeverre een leerling de leerstof begrijpt en kan toepassen in oefeningen. De Entreetoets geeft uiteindelijk een compleet beeld van hoe een leerling zich verhoudt tot de stof en de vaardigheden die ze eigen moeten zijn. Naast de uitslag van de Entreetoets in groep 7 en 8 wordt ook gekeken naar werkhouding en het volgsysteem.

Advies

Het advies op de basisschool wordt, anders dan veel ouders denken, niet alleen gebaseerd op de uitslag van de landelijke Cito-toets. Ook de score van de Entreetoets weegt zwaar mee. In groep 7 hebben kinderen namelijk al veel van de benodigde stof gehad en kan al duidelijk in kaart worden gebracht in hoeverre een kind voldoende scoort. Het advies van de leerkracht wordt gebaseerd op de Entreetoets en de Cito-toets, los van het leerlingvolgsysteem en de werkhouding.

Vaardigheden toetsen

In de Entreetoets worden diverse vaardigheden getoetst. De vaardigheden lopen erg uiteen en variëren van rekenen met breuken, kommagetallen en procenten, rekenen met tijd en geld, zinsontleding, het zoeken van persoonsvormen en onderwerpen tot studievaardigheden en begrijpend lezen. Vrijwel alle facetten komen hierbij uitgebreid aan de orde. De toets beslaat daarom enkele dagen en de diverse onderdelen worden afgewisseld. Bij sommige taken hebben de leerlingen kladpapier of een bronnenboekje nodig, waarmee zij tot antwoorden kunnen komen. De vragen op de Entreetoets zijn allemaal meerkeuzevragen en de leerling kan steeds uit vier antwoorden kiezen.

Entreetoets oefenen

De ervaring leert dat de Entreetoets oefenen kan helpen bij het halen van een juiste score. Niet omdat daarmee de toets beïnvloed wordt, maar omdat een kind er het beste uithaalt. De Entreetoets oefenen kan helpen om stress en spanningen tegen te gaan, waardoor kinderen de toets kennen en er niet aan hoeven te wennen. Zo scoren zij optimaal en gaan zij vertrouwd de toets tegemoet. De Entreetoets oefenen kan via het internet, maar voor een gedegen en optimale voorbereiding kan oefenmateriaal worden besteld. In dit oefenmateriaal is volop aandacht voor de vaardigheden die de leerlingen moeten kennen. Met de Entreetoets oefenen wordt een kind volledig voorbereid.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here