Hoe schrijf je een scriptie?

0
79
blog placeholder

1 – Wat is een scriptie?
Op de site van Wikipedia valt het volgende te lezen: Een scriptie, thesis of (eind)verhandeling is een wetenschappelijk opstel dat een verplicht onderdeel vormt van een academische opleiding. Om de definitie uit te breiden voegen we eraan toe dat een scriptie een neerslag is van relevante literatuur- en bronnenstudie, waarin tevens een analyse van het geheel plaatsvindt, en waarin de onderdelen met elkaar samenhangen. Dit betekent dat er op basis van een centrale vraagstelling, via het beantwoorden van deelvragen, onderzoek wordt gedaan en antwoord wordt gegeven op de wetenschappelijk geformuleerde hoofdvraag.

2 – Hoe begin je met je scriptie/thesis?

Voordat je aanvangt met het schrijven van je scriptie dien je je eerst goed in te lezen in de verschillende onderwerpen voor je scriptie. Begin hiermee tijdens het volgen van je bachelor- en mastervakken. Hoe vroeger je hierover nadenkt, hoe eerder je een goed en afgebakend onderwerp vindt. Tracht vervolgens te onderzoeken wat er al over je onderwerp geschreven is. Het is niet nodig om in deze fase al een scherp geformuleerde vraagstelling te hebben, waar het om gaat is dat je een onderwerp uitkiest waarop je een wetenschappelijk onderzoek kunt baseren en waarover je veel kunt vertellen. Zorg er dus voor dat je een onderwerp kiest waarover voldoende bronnen bestaan.

3- Vaststellen kader

In deze fase leg je in grote lijnen vast aan welke voorwaarden je je gaat houden. Stel een tijdsschema op met belangrijke data, bijvoorbeeld wanneer je elk onderdeel van je scriptie af zult schrijven. Stel ook vast welke hulpmiddelen je nodig hebt om het onderzoek te kunnen verrichten (bijvoorbeeld wat het gaat kosten en wiens hulp je erbij nodig zult hebben). In dit stadium zorg er ook voor dat je een goede structuur voor je scriptie opzet.

4- Vraagstelling formuleren

In deze fase formuleer je op basis van de kennis die je hebt opgedaan, en de ervaring naar aanleiding van het schrijven van rapporten, een wetenschappelijk gefundeerde hoofdvraag op. Zorg ervoor dat deze vraag scherp is geformuleerd (geen dubbelzinnigheden), dat de vraag niet al te lang is en dat de vraag slechts uit één vraag bestaat. Als je hoofdvraag voldoet aan de wetenschappelijke criteria, zal het onderzoek makkelijker uitgevoerd kunnen worden.

5 – onderzoek uitvoeren

Nu je een goed geformuleerde vraag hebt opgesteld, wordt het tijd om daadwerkelijk met je onderzoek te beginnen. Hou je hierbij aan de eerder gestelde voorwaarden en wijk niet af van je hoofdvraag. Hou goed bij welke bronnen je hebt gebruikt en wat je al hebt geschreven. Schrijf eerst de stukken waarover je het meest weet. Sommige onderdelen, zoals de samenvatting en de conclusie, kunnen aan het eind geschreven worden.

6 – Herschrijven

Een scriptie is nooit in één keer af. Je zult het een paar keer moeten herschrijven voordat je de definitieve versie kunt inleveren. Op inhoudelijk vlak zouden er enkele tekortkomingen in kunnen zitten of relevante stukken kunnen ontbreken. Luister goed naar de feedback die je van je begeleider ontvangt en probeer deze zo goed mogelijk in je scriptie te verwerken.

7 – Afronden van je scriptie

Hier richt je je minder op de inhoud, maar meer op de manier waarop je de inhoud hebt verwoord. Zorg dat de layout er verzorgd uitziet, dat er geen wollig taalgebruik is gehanteerd en dat je op de juiste manier naar bronnen verwijst.  Lees je scriptie een paar keer over, leg het desnoods een paar dagen opzij en herlees het daarna nog eens. Het is ook verstandig om je scriptie door iemand anders te laten lezen, bijvoorbeeld door een medeleerling of vriend. Als je heel veel moeite hebt met het formuleren van zinnen, kun je een ”professionele” scriptiehulp inschakelen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here