Het versturen van berichten

0
12
blog placeholder

Aan de andere kant kunnen we onze woorden zorgvuldig hiervoor uitkiezen om normaal diverse problemen en situaties goed te kunnen inschatten en op te lossen.

 

Het versturen van berichten naar de ander moet zo effectief mogelijk gebeuren. Het luisteren naar iemand die eigenlijk maar onzin informatie communiceert is voor de ontvanger zeer ontmoedigend en frustrerend waarbij dit een motivatie is om niet meer naar de ander te luisteren. Communicatie die zeer langdradig is, is meestal zeer verwarrend voor de ander en verliest zijn kracht in de overbrenging van het doel. Lange verhalen of langdradige verhalen zijn soms wel nodig om bepaalde speeches en dergelijke juist en correct over te brengen. Toch wordt er geadviseerd om de communicatie kort en bondig te houden. Het is bewezen dat mensen dan veel meer onthouden als dan een verhaal te langdradig is. Wees daarom nogmaals helder en duidelijk bij het brengen van de informatie naar de ander. Herhaal niet teveel woorden of hele zinnen.

Diverse communicatietrainingen zijn hiervoor natuurlijk beschikbaar.

Lichaamstaal
Bij geen verbale berichtgeving is het vaak dat hier een misverstand ontstaat alsof deze berichtgeving niet belangrijk is. We laten al heel veel zien door lichaamstaal en uitdrukkingen ook vooral op ons gezicht. Ze zeggen weleens dat hiervan 55% door bepaald is als men communiceert met de ander. In principe communiceren we altijd via onze lichaamstaal ook al ben je niet met iemand in gesprek. Gevoelens, uitingen en hoe iemand zich voelt kan op afstand al worden bepaalt. Meestal wordt hier geen rekening mee gehouden en ontstaan er hier misverstanden door. Dus communiceer ook altijd non verbaal op een correcte manier. Zonder een echt goede houding komt u waarschijnlijk nog in een aantal conflicten want nogmaals, lichaamstaal is bij het versturen van berichten en het luisteren erg belangrijk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here