Geschiedenis van de krant

blog placeholder

Een krantenabonnement kende men in het verleden nog niet, maar wel werd belangrijk nieuws ook al in de vroege oudheid op de een of andere manier binnen een bepaald gebied verspreid. Meestal ging het hierbij om berichten van de machtshebber die door het hele gebied of land mondeling werden verkondigd, aangezien de boekdrukkunst nog niet was uitgevonden en de meeste mensen daarbij analfabeet waren.

Acta Diurna

In het oude Rome werden onder Julius Ceasar politieke aankondigingen en de aankondigingen van sociale evenementen in de Acta Diurna geschreven, die dagelijks werden gepubliceerd en die tot ver in de provincies werden verspreid. De Acta Diurna werden op openbare plekken opgehangen zodat iedereen ze kon lezen en naar behoefte kon kopieëren. Het is bekend de berichten door slimme handelslui werden gekopieerd een verspreid, vaak onder vaste afnemers, waarmee in feite de voorloper van het huidige krantenabonnement was onstaan.  Dit systeem verdween met de ondergang van het Romeinse rijk.

Vliegende bladen

In de Middeleeuwen werd er gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘vliegende’ bladen, waarin verslag werd gedaan van bijzondere nieuwsgebeurtenissen en die dus alleen bij bijzondere gelegenheden werden gepubliceerd. Deze vliegende bladen werden verspreid en voor een paar cent verkocht door rondbrengers, die met een stapeltje bladen door de straten renden terwijl ze de nieuwskop riepen.

De eerste couranten

In 1620 verscheen in Amsterdam de eerste courant die buitenlands vertaald nieuws bracht en die vrij regelmatig werd gepubliceerd. In die tijd ontstonden ook in Japan en elders in Europa couranten waarin binnen- en buitenlandse berichtgeving werd gepubliceerd.

Het aantal krantlezers was aanvankelijk vrij klein vanweg het grote analfabetisme en kranten waren relatief duur. Onder Napoleon werd zelfs een belasting op kranten geheven, zodat slechts een enkeling zich een krant kon veroorloven. Maar toen deze belasting in de tweede helft van de negentiende eeuw werd afgeschaft, steeg het aantal krantenlezers explosief.

De nieuwste ontwikkelingen

In de 20ste eeuw was de grote verzuiling in de Nederlandse politiek en religie ook zeer goed waarneembaar in het krantenaanbod van die tijd, elke geloofsrichting of politieke overtuiging kende wel zijn eigen dag- of weekblad. In de tweede helft van de 20ste eeuw nam dit verschijnsel geleidelijk aan af en rond het millenium kondigde zich een nieuw fenomeen aan: De digitale krant.

Abonnement krant anno nu

In de huidige tijd hebben de meeste mensen een krantenabonnement waarbij de papieren versie, met eventuele weekendbijlagen worden gecombineerd met de digitale krant. Ondanks de sterke opmars van de digitale krant blijft daarnaast de papieren versie ook zeer geliefd onder het lezerspubliek.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here