Smaad, laster en onrechtmatige uitingen en vrijheid van meningsuiting

0
36
blog placeholder

Vrijheid van meningsuiting.

Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht. Het is vastgelegd in artikel 7 van de Grondwet. Smaad en laster vormen een beperking van dat grondrecht. Namelijk, het recht op vrijheid van meningsuiting mag niet zodanig worden uitgeoefend dat daarmee de eer of goede naam van een ander persoon geschaad wordt. Kortom, je hebt het recht je te uiten maar moet daarbij wel rekening houden met de ander.

 

Wat is laster?

Laster is een bewering over een ander die de eer en goede naam van die ander schaad en daarbij niet gestoeld is op voldoende feiten. Een leugen dus. Ingevolge artikel 261 is dat strafbaar met een gevangenisstraf van 2 jaar of een geldboete in de vierde categorie.

 

Wat is smaad?

Bij smaad is het daarentegen niet van belang of de bewering waar is. Smaad is namelijk een bewering waarmee de eer en goede naam van een ander wordt beschadigd. Iemand die smaad pleegt kan zich alleen verweren door te stellen dat hij de bewering in het algemeen belang deed. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als iemand van oplichterij wordt beticht.

 

 

Smaad en laster in het civiele recht: onrechtmatige uitingen.

Tot slot kan een uiting ook in het civiele recht worden aangevochten. In het civiele recht wordt beoordeeld of een uiting onrechtmatig is. In het civiele recht kan een verbod worden opgelegd, schadevergoeding worden geëist en een rectificatie worden geëist. Het voordeel van de civielrechtelijke weg is dat dit over het algemeen sneller gaat dan de strafrechtelijke weg. Beide methoden kunnen echter naast elkaar worden gebruikt. Of een bericht onrechtmatig is wordt, onder andere, beoordeeld aan de hand van het beschikbare feitenmateriaal, of er een misstand aan de kaak gesteld wordt, de wijze waarop het geschreven wordt, de gevolgen van de uiting voor de uiter.

 

 

Smaad en laster bij organisaties.

Niet alleen natuurlijke personen kunnen met smaad en laster en onrechtmatige uitingen te maken krijgen. Ook organisaties worden regelmatig met smaad, laster en onrechtmatige uitingen geconfronteerd. Een goed voorbeeld hiervan is het plaatsen van een onterechte klacht over een organisatie.

 

Op internet is het eenvoudig om een klacht over een organisatie te plaatsen. Er zijn namelijk vele klachtensites beschikbaar

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here