Medewerker tevredenheid meten in de zorg

0
33
blog placeholder

Uitvoeren onderzoek in de gezondheidzorg

Bij het uitvoeren van een medewerker tevredenheid onderzoek in de zorg (geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, etc.), kan gekozen worden voor een aanpak waarbij gebruik word gemaakt van een adviesbureau gespecialiseerd in het uitvoeren van een MTO of METEO. Een andere optie is het zelf uitvoeren van een MTO. In beide gevallen is het kiezen van de juiste vragenlijst essentieel. Een stap die vooraf genomen dient te worden is te bepalen wat het doel is van het onderzoek. Als het onderzoek namelijk word uitgevoerd louter om te meten, kan een beknopte vragenlijst van grotere toegevoegde waarde zijn dan wanneer er binnen de organisatie gemeten word om de medewerker tevredenheid te vergroten. Wanneer dat laatste het doel is, wanneer er dus gekozen word voor het verbeteren van de tevredenheid of het verbeteren van de organisatie, kan het van belang zijn om de juiste instrumenten te kiezen. Een langere vragenlijst kan in dat geval meer handvatten bieden bij het interpreteren en analyseren van de resultaten.

Keuze vragenlijst MTO

Er zijn verschillende vragenlijsten beschikbaar voor het uitvoeren van een MTO. Bekende vragenlijsten zijn de Job Content Questionnaire (JCQ) en de Utrecht Work Engagement Scale (UWES). Ook zijn er binnen de zorg verschillende vragenlijsten in omloop die specifiek zijn afgestemd op aspecten die binnen de gezondheidszorg van belang zijn. HKZ is een voorbeeld van een organisatie die een goed toepasbare vragenlijst heeft geïntroduceerd maar ook de vragenlijst die binnen de GGD’s is geïntroduceerd voor het meten van de tevredenheid binnen de geestelijke gezondheidszorg word veel gebruikt.

Uitvoeren onderzoek

Na het kiezen van de juiste vragenlijst (die dus moet aansluiten bij het vastgestelde doel), is het van belang dat de juiste keuzes worden gemaakt als het gaat om het daadwerkelijk onderzoeken van de medewerker tevredenheid. Een onderzoek kan worden uitgevoerd door een onderzoeksbureau of een adviesbureau maar er zijn ook verschillende instrumenten online beschikbaar die het mogelijk maken om op een eenvoudige manier zelf medewerker tevredenheid te meten. Deze instrumenten zijn vaak eenvoudig zelf in te richten en te koppelen aan wellicht aanwezige HR-informatiesystemen om zo in beide systemen over dezelfde medewerkers te beschikken.

Analyse resultaten

Een laatste stap is de analyse van de resultaten. Op het moment dat de resultaten van het onderzoek beschikbaar zijn, is het een kwestie van de juiste statistieken uit de resultaten halen. Dit word gedaan door het uitvoeren van een analyse op de beschikbare resultaten. Deze analyse word gekenmerkt door het bepalen van bijvoorbeeld de gemiddelde tevredenheid per afdeling of business-unit maar ook de regressie tussen verschillende variabelen binnen het geheel kan van belang zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here