Inventarisatie opmaken voor noodsituaties

0
6
blog placeholder

Inventariseren

Het is voor elke bedrijf noodzakelijk om aan bepaalde maatstaven omtrent veiligheid te voldoen. Bedrijven zijn verplicht om de veiligheid van werknemers zo goed mogelijk te waarborgen. Ook moeten eventuele bezoekers van het pand of bedrijf tegen risico’s beschermd worden. Hiervoor maken bedrijven een inventarisatie en evaluatie op, waarin de verschillende risico’s van de onderneming in worden beschreven. Met behulp van de inventarisatie en evaluatie wordt een plan opgesteld, waarmee risico’s uitgesloten kunnen worden. Hierin zullen verschillende onderdelen worden opgenomen zoals bijvoorbeeld een duidelijke vluchtroute. Hiermee kan een brand natuurlijk nooit helemaal uitgesloten worden. Het is altijd mogelijk dat een ongeval voorvalt, bijvoorbeeld een technisch falen van een productie machine of een computer. De ongevallen die niet uit te sluiten zijn, worden ook wel restrisico’s genoemd. Omdat deze risico’s dus nooit uitgesloten kunnen worden, is het belangrijk dat aanwezigen weten hoe ze met deze risico’s om moeten gaan, mochten ze ooit voorvallen.
Bij het opstellen van een plan, moet er met verschillende zaken rekening gehouden worden. Denk bijvoorbeeld aan de grote van het bedrijf, de ligging en de aard van het bedrijf. Het is belangrijk dat men de ligging goed opneemt in het plan, omdat dit belangrijk kan zijn met de snelheid waarmee hulpdiensten bij het bedrijf in de buurt kunnen zijn. Ook is het van belang om in het plan op te nemen hoeveel BHV’ers er aanwezig dienen te zijn.

BHV

BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Een BHV’er wordt door een bedrijf opgeleid om in geval van nood op te treden. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld bij een brand of iemand die zijn been breekt of een hartaanval krijgt. De BHV’er wordt opgeleid om in deze situatie precies te weten wat hij moet doen. Hierbij kun je denken aan hoe hij/ zij kleine brandjes kan blussen, eerste hulp kan verlenen, het pand moet evacueren bij grote branden en hoe hij/ zij moet communiceren met hulpdiensten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here