In 2030 voor 99,9% duurzame energie

0
6
blog placeholder

Obstakels uit de weg
Duurzame energie had vaak te kampen met twee problemen. Het zou onvoorspelbaar zijn, zoals het weer en de prijs zou een probleem vormen. Fossiele brandstoffen bleven goedkoper. De onderzoekers weerleggen deze problemen. Hun onderzoek werd niet toegespitst op de vraag op welke manier duurzame energie kan voldoen aan de vraag naar elektriciteit, maar ze onderzochten hoe de kosten zo laag mogelijk gehouden konden worden. Volgens Professor Willett Kempton, hebben ze met dit onderzoek bewezen dat de wereld in 2013 voor 99,9% kan worden voorzien met duurzame energie.

Meer is beter

Volgens de onderzoekers is het beter om meer te produceren en dit constant te doen, dan energie op te slaan tijdens de piekuren. Hierdoor wordt de rol van de dure opslagmethoden een stuk kleiner. Daarnaast pleiten de onderzoekers voor een verspreiding van de installaties om zo minder afhankelijk te worden van de weersomstandigheden. Ze geven aan dat de technieken goed zijn, maar dat er slimmer mee moet worden omgegaan. Opslag van energie gebeurd door constant te produceren in plaats van grote hoeveelheden op te slaan tijdens de pieken. Dit is zeer kostbaar en hierdoor worden de kosten alleen maar groter. Zodra er constant overproductie is, zal dit de behoefte kunnen opvangen, zodra er te weinig geproduceerd kan worden. Op het energieblog wordt meer informatie gegeven over de energiesector.

Fossiele brandstoffen niet goedkoper

De onderzoekers geven aan dat fossiele brandstoffen alleen maar duurder zullen worden in de toekomst, door de stijgende brandstofprijzen. Daarnaast nemen ze in hun onderzoek ook andere, verborgen kosten mee. Zo zorgen de gezondheidsrisico`s voor enorme kostenposten, die met duurzame energie niet worden gemaakt. Men verwacht dat de kosten voor aanschaf en installatie van duurzame apparaten ook zal afnemen, waardoor het goedkoper wordt om er meer van te plaatsen. Dit zorgt weer voor minder kosten op termijn, omdat als de voorzieningen er eenmaal zijn, slechts de onderhoudskosten nog moeten worden voldaan. Deze blijven volgens de onderzoekers wel gelijk.

Of de onderzoekers gelijk zullen krijgen, is nog maar de vraag. Het onderzoek neemt namelijk niet alle kosten en verborgen kosten van fossiele energie en duurzame energie mee in de beoordeling. Daarnaast is de invloed van de verschillende overheden nog van groot belang. De keuzes die in ieder land gemaakt zullen worden, zullen ook invloed hebben op de ontwikkelingen van duurzame energie. Voorlopig is de conclusie van de onderzoekers dat in 2030 de duurzame energie de scepter kan zwaaien en de fossiele brandstoffen minder noodzakelijk worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here