Een bezwaarschrift indienen

0
7
blog placeholder

Waarom bezwaar maken?

Er zijn verschillende redenen waarom u bezwaar zou moeten maken, de voornaaste reden is natuurlijk financieel van aard. Of het nu gaat om een te hoog ingeschatte WOZ waarde of om een bekeuring of parkeerboete, door het schrijven van een bezwaarschrift kunt u de hoogte van de aanslag verlagen, of de boete of bekeuring proberen te laten schrappen. Voor elk reden kunt u op verschillende sites een voorbeeld bezwaarschrift downloaden voor eigen gebruik.

Bezwaar maken tegen de WOZ waarde

Iedereen huiseigenaar krijgt een per jaar de aanslag voor de Onroerende Zaak Belasting, de hoogte waarvan wordt bepaald aan de hand van de WOZ waarde. Gemeentes gebruiken verschillende systemen voor het schatten van waarde van uw huis, alle systemen zijn verre van perfect. De ervaring leert ook dat een groot deel van de bezwaren ten de hoogte van deze inschattingen succesvol zijn. Door de hoogte van de WOZ waarde te verlagen kunt u de aanslag voor de OZB ook verlagen, alsmede andere gemeentelijke heffingen die op de WOZ waarde gebaseerd zijn. Het schrijven een bezwaarschrift tegen de WOZ waarde is daardoor een vand e meest efficiënte bezwarend die u kunt maken.

Bezwaar tegen een boete of bekeuring

Wanneer u een parkeerboete of bijvoorbeeld een bekeuring voor een te hoge snelheid hebt ontvangen dan kunt u ook hiervoor een bezwaarschrift schrijven. Dit heeft echter alleen nut wanneer u aannemelijk kunt maken dat het om een vergissing gaat en/of dat u werkelijk waar niks te verwijten valt. Soms loont het maken van bezwaar uit zichzelf doordat de overheid uw bezwaarschrift niet binnen de daarvoor bestemde tijd kan afhandelijk, u krijgt dan per definitie gelijk.

De belastingdienst

Tot slot zijn er nog de besluiten van de Belastingdienst waar u het oneens mee kunt zijn. Leuker kunnen ze het niet maken bij de Belastingdienst, wel makkelijker. Bezwaar maken kan daarom online door middel van het daarvoor bestemde formulier. Dit scheelt u en de Belastingdienst tijd. Ondernemers kunnen wel een eigen bezwaarschrift opstellen, de online optie is alleen voor particulieren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here