De voordelen van houtskeletbouw

0
5
blog placeholder

Energiezuinig
Een woning met houtskeletbouw is makkelijk te isoleren. Een dikke isolatielaag wordt aangebracht tussen de houten steunstijlen. Door deze isolatie beschikt de woning over een zeer lage thermische inertie en warmt ze zeer snel op. Tevens wordt de ganse woning in de spouwruimte nog eens ingepakt met een ademende spouwplaat zodat koudebruggen worden uitgesloten. De doorgedreven isolatie laat u aanzienlijk besparen op de energiefaktuur. Het K-peil van de meeste woningen bevindt zich rond het K-peil van een lage energiewoning.
Korte bouwtermijn
Een goede voorbereiding en organisatie zorgen ervoor dat de constructie op de bouwwerf sneller verloopt en minder afhankelijk is van de weersomstandigheden. Op enkele weken tijd staat uw woning water- en winddicht en kan er , onafhankelijk van de weersomstandigheden, binnen verder afgewerkt worden. Door de droge bouwmethode is het mogelijk de woning dadelijk te schilderen en kan de woning onmiddellijk in gebruik worden genomen.
Milieuvriendelijk-Ecologisch
Milieuvriendelijker materiaal dan hout is zelden gezien. Hout is een volledig hernieuwbare grondstof, niet vervuilend tijdens exploitatie en verwerking en op het einde van de cyclus volledig te recycleren. Het hout dat wij gebruiken is afkomstig van duurzaam beheerde Europese bossen (heraanplant van alle gekapte bomen).
Economisch
Niet alleen het energiezuinige aspect maakt bouwen in houtskelet economisch aantrekkelijk, ook de korte bouwtermijn (korte duur van het samenvallen van afbetaling lening en huur) en de eventueel minder zware funderingsvoorzieningen bij weinig draagkrachtige gronden, kunnen het algemeen kostenplaatje aanzienlijk verlagen.
Comfort
Door de lage thermische inertie warmt de woning snel op en bij het verwarmen van de woning wordt dan ook zeer snel de comforttemperatuur bereikt. Men kan in een woning met een houtskeletbouw aangenaam wonen bij een temperatuur die lager is dan bij andere soorten constructies. Een houtskeletwoning biedt dus een zeer hoog thermisch comfort.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here