Alles over asbestonderzoek

0
19
blog placeholder

Asbestonderzoek

Een asbestonderzoek is een onderzoek naar asbest conform het certificatie schema asbestinventarisatie. De insteek van asbestdeskundige is vaak om tijdens het onderzoek verder te gaan dan de branchenorm voorschrijft. Dit doen ze door in het aller eerste asbestonderzoek gebruik te maken van destructieve handelingen. Dit voorkomt in sommige situaties dat er een vervolg onderzoek uitgevoerd dient te worden.

Waarom is asbestonderzoek belangrijk?

Asbestonderzoek is belangrijk voor de gezondheid. Asbestonderzoeken zijn bijvoorbeeld nodig indien u op de volgende punten ja kan zeggen.

– er dient Asbest gesaneerd te worden.
– Er worden renovaties of andere sloopwerkzaamheden uitgevoerd.
– Er zijn risico’s met betrekking tot asbest in een pand aanwezig.

Een asbestonderzoek zorgt voor een veilige leef- en werkomgeving. Hierdoor draagt dit bij aan een asbestvrije samenleving. De riscio’s die mensen kunnen lopen bij het inademen van asbest zijn erg groot. Pas daarom ook altijd goed op als het gaat om asbest. Zorg ervoor dat je precies weet wat je doet!

Wat kost een asbestonderzoek

Bij een asbestonderzoek komen altijd bepaalde aspecten kijken zoals een asbestinventarisatierapport. Dit is een rapport waarin duidelijk wordt of er asbest aanwezig is in een bepaald gebouw of bijgebouw. Dankzij deskundig inventariseerders asbest (zogenoemde DIA’s) wordt in kaart gebracht of en waar het asbest zich bevind. Deze resultaten worden later geanalyseerd in een geaccordeerd laboratorium. Op kantoor worden de gegevens later verwerkt in een deskundig rapport. Aan al deze aspecten zitten kosten verbonden. De kosten zijn vooraf vaak niet te bepalen en moeten berekend worden aan de hand van een offerte. Het is dan ook verstandig om meerdere offertes asbestonderzoek aan te vragen bij diverse partijen.

Waar kan ik een asbestonderzoek uit laten voeren?

Er zitten asbestonderzoek bureaus in de volgende steden: Eindhoven, Breda, Prinsenbeek, Roermond, Neer, Arkel, Nijmegen, Rijkevoort, Nuenen, Arkel, Dordrecht, Den bosch, Rotterdam en Maastricht.

 

Asbest in de bodem

Asbest in de bodem valt normaliter on de wet bodembescherming. Het onderzoek naar asbest in de bodem valt onder de Kwalibo regeling. Het CCvD bodembeheer en het SIKB behereren de certificatienormen. Bodem plus verzorgt de erkenning van bedrijven omtrent asbest in de bodem. Waar het verwijderen van asbest en het inventariseren van asbest onder het asbestverwijderingsbesluit valt hoort asbest in de bodem hier niet onder. Bij deze werkzaamhden hoort een certificeringsregeling. De certificatie en normen worden gedaan door het CCvD asbest en stichting asbest certificatie (ascert). voor onderzoek naar asbest in de bodem gelden een aantal kwaliteitsrichtlijen: De belangrijkste normen en protcollen zijn terug te vinden in Protocol 2018; Veldwerk bij onderzoeknaar asbest in de landbodem. Voor het onderzoek naar asbest in een bodem isin protocol 2018 bepaald wat de eisen aan het nemen asbestverdacht materiaal zijn. Deze eisen beschrijven wat er dient te gebeuren bij het aantreffen van asbest in de bodem. Het protocool sluit aan op Nen 5707. De regelgeving schrijft voor dat een bodem met een gewogen asbestconcentratie van ongeveer 100mg/ kg als niet asbesthoudend wordt beschouwd. Indien de gewogen asbestconcentratie hoger is dan 100 mg/kg kan dit beschouwd worden als een kadastrale werkzone en en dus een asbesthoudende bodem. Pas na het reinigen van de asbest in de bodem komt de partij grond in aanmerking voor hergebruik.

 

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here