Hoe kunnen bedrijven bijdragen aan kwaliteit en kostenbeheersing in de zorg?

0
13
blog placeholder

De zorg is op dit moment een populaire branche om een onderneming in te starten.
 
Binnen de zorgbranche zijn vooral paramedische praktijken, zoals: logopedisten,
podotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten en alternatieve genezers in trek.
Daarnaast worden veel nieuwe bedrijven opgestart in de thuiszorg en praktijken van
psychotherapeuten en psychologen. In de grotere klassieke zorginstellingen zijn er meer
mogelijkheden voor zorg stages en zorg vacatures maar ook in bovengenoemde praktijken
zijn er volop mogelijkheden.
 
Als zorginstelling heb je echter wel te maken met een aantal regels van de overheid. Je
moet je bijvoorbeeld houden aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Als zorgverlener moet je van elke patiënt een
dossier bijhouden. Als medisch specialist registreert u zich bij de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).
 
De zorgsector wordt door het vergrijzen van de bevolking steeds duurder. In de visie
op de zorg speelt het bedrijfsleven een zeer belangrijke rol in het ondersteunen van de
veranderingen in de zorg. De rekening hiervan wordt direct teruggelegd bij bedrijven,
werkgevers en gemeenten. Een middel voor bedrijven om meer inzicht te krijgen in de
kosten is bv via het platform `ThuisWoonService`, actief te participeren in het beheersbaar
houden van de zorgkosten op korte en lange termijn.
 
Ondernemen in de zorg vereist betrokkenheid maar ook een maatschappelijk en sociaal
gezicht. Maatschappelijk Verantwoord en Betrokken Ondernemen (MVO/MBO), gezondheid
en duurzaamheid zijn dan ook begrippen die naadloos op elkaar aansluiten. De begrippen
gaan over welzijn en leefbare omgeving voor nu en toekomstige generaties. De zorgsector
kan Maatschappelijk Verantwoord en Betrokken Ondernemen en duurzaamheid inzetten om
een aantal problemen op te lossen, waarmee de sector geconfronteerd wordt.
 
Om betekenisvol te ondernemen kunnen bedrijven onder de noemer Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO) en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) een
significante rol vervullen in het mobiliseren van mensen en goederen en het verlagen van de
kosten in de zorgsector en hiermee ook hun bedrijfsindex verhogen. 
 
Bekijk zorgen.nl voor meer informatie. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here