Dyslectie

0
8
blog placeholder

Kenmerken dyslectie

Dyslectie is een stoornis wat te maken heeft met taal. Een andere naam voor deze stoornis is woordblindheid. De problemen hebben te maken met lezen en schrijven. De kenmerken dyslectie hebben te maken met grote problemen met lezen, schrijven en spellen die niet veroorzaakt worden door slecht onderwijs of een normale taalachterstand. De kenmerken dyslectie worden voor het eerst zichtbaar op 6 jarige leeftijd. Dit heeft te maken met de schoolperiode. Als het kind 6 jaar is gaat het naar groep 3 van de basisschool. Hier wordt er begonnen met leren lezen, spellen en schrijven.

Andere kenmerken dyslectie hebben te maken met verwardheid door woorden, letters of bepaalde volgordes. Kinderen met dyslectie zijn snel afgeleid, hebben weinig zelfvertrouwen en werken heel creatief en visualiserend. Zijn deze kinderen dan minder intelligent dan kinderen zonder deze stoornis? Absoluut niet! Kinderen met dyslectie hebben vaak een bovengemiddelde intelligentie en zijn vaak veel intelligenter dan hun leeftijdsgenoten zonder deze stoornis. Doordat ze echter zo’n moeite hebben met taal valt dit alleen niet op.

Oorzaak dyslectie 

De oorzaak van dyslectie ligt in de hersenen. Het is een neurologische aandoening. De hersenen blijken erg veel moeite te hebben met het verwerken van bepaalde informatie. Het gaat hierbij om auditieve en visuele informatie waarbij de hersenen moeite hebben om dit om de juiste manier te verwerken en te interpreteren. Deze neurologische aandoening van dyslectie kan op 2 manieren zijn ontstaan. Het kan een ontwikkelingsstoornis zijn, dat veelal bij de geboorte is ontstaan, maar ook een verworven stoornis. DIt kan komen door bijvoorbeeld een ongeval waar een hersenbeschadiging is ontstaan. Om de kenmerken dyslectie zoveel mogelijk te onderdrukken is het noodzakelijk voor kinderen om al op jonge leeftijd met de juiste behandeling te beginnen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here