Het belang van betalingsvoorwaarden.

0
7
blog placeholder

Bij het zakendoen is het van belang duidelijke afspraken te maken. Zeker ook ten aanzien van de betaling. De betalingsvoorwaarden gaan over de wijze waarop en tempo waarin betaling van facturen moet plaatsvinden.

Betalingsvoorwaarden regelen bijvoorbeeld:

  • Betalingstermijn (binnen bijvoorbeeld 14 dagen);
  • reclamatietermijn;
  • directe ingebrekestelling bij te laat betalen;
  • het aantal termijnen en de data van opeisbaarheid bij voortschrijdend aangenomen werk;
  • boete en verdere consequenties bij overschrijding van de betalingstermijn.

Wanneer er problemen ontstaan met betrekking tot het betalingsgedrag van uw klanten, staat u met betalingsvoorwaarden sterker. Bij het ontbreken van betalingsvoorwaarden, kan het incasseren van openstaande facturen ernstig worden bemoeilijkt. U geeft dan immers wanbetalers als het ware ‘een stok om mee te slaan’, ook wanneer er verder geen inhoudelijk verweer is tegen uw vordering. In de praktijk komt het zelfs voor dat tijdens de gerechtelijke procedure de gevorderde kostenvergoeding door de rechter wordt afgewezen, zodat u met onverwachte en hoge kosten geconfronteerd kunt worden.

Het is uiteraard belangrijk dat de betalingsvoorwaarden juridisch correct opgesteld worden. Helaas blijkt dit vaak niet het geval te zijn, met als consequentie dat de betreffende voorwaarden eigenlijk nutteloos zijn. OmniCas kan u helpen met het opstellen van de betalingsvoorwaarden. Mocht u besluiten gebruik te maken van OmniCas no cure no pay incasso, dan mag u tevens gebruik maken van onze betalingsvoorwaarden. U hoeft zich dan niet meer af te vragen of de door u gebruikte betalingsvoorwaarden wel correct zijn.

De betalingsvoorwaarden zijn alleen geldig wanneer u deze tijdens of vóór het sluiten van de overeenkomst kenbaar maakt aan uw cliënten. Hiervoor geldt zelfs een wettelijke verplichting. Wij raden u aan uw cliënten voor ontvangst en akkoord van de betalingsvoorwaarden te laten tekenen en deze integraal onderdeel te laten uitmaken van de overeenkomst. Dit is de manier om discussies hierover op een later tijdstip uit te sluiten.

Plaatsing van de voorwaarden op uw website is tegenwoordig eveneens belangrijk. U kunt onze of uw betalingsvoorwaarden plaatsen op uw website of een link plaatsen naar de voorwaarden op onze site. Let er echter op dat ze alleen geldig zijn wanneer op voorhand schriftelijk geaccepteerd door uw klant! Mocht dit niet het geval blijken, dan gelden de bepaling van het burgerlijk wetboek.

OmniCas no cure no pay incasso

Wij zijn al meer dan 10 jaar een betrouwbare partner voor veel bedrijven en helpen onze klanten met hun debiteurenbeleid. We bieden vele diensten aan op het gebied van incasso en debiteurenbeheer. OmniCas werkt op basis van no cure no pay incasso. Om te voorkomen dat een incassoprocedure überhaupt nodig is, helpen en adviseren wij onze klanten bij het professionele (her) in te richten van het aanmaningstraject en stellen wij concept brieven ter beschikking, zoals een concept veertien dagen brief en concept herinnering.

Het is helaas vaak onvermijdelijk een incassobureau in te schakelen. Het komt immers vaak voor dat afnemers zich niet aan de betalingsverplichtingen houden, zodat bedrijven blijven zitten met oninbare vorderingen. Dit kost u veel tijd, energie en geld, waar u niet om vraagt. OmniCas no cure no pay incasso ontfermt zich over uw moeilijk inbare vordering met een betere cashflow als resultaat.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here