Gerechtsdeurwaarder

blog placeholder

Een gerechtsdeurwaarder is een openbare ambtenaar en zelfstandig ondernemer die mensen kan oproepen voor de rechtbank en het gerechtelijke vonnis ten uitvoer brengt. Als openbaar ambtenaar voert een gerechtsdeurwaarder taken uit die bij de wet aan de gerechtsdeurwaarder zijn toegewezen. De gerechtsdeurwaarder heeft verschillende taken bijvoorbeeld: het opmaken van een akten, het dagvaarden van personen of bedrijven, het betekenen van juridische stukken en het uitvoeren van vonnissen en andere executoriale titels.

Dagvaarden
Een proces start start op de datum van de dagvaarding. Het dagvaarden van een gedaagde wordt door een de gerechtsdeurwaarder gedaan. De gerechtsdeurwaarder zal de dagvaarding uitbrengen door middel van een exploot. De gedaagde ontvangt een dagvaarding thuis, omdat deze kennis moet hebben genomen van zijn procedure. In begin 2005 zijn er in Nederland ruim 650.000 dagvaardingen uitgereikt, en dit aantal is stijgende. Naast het proces die begint met de dagvaarding bestaat er in Nederland ook de
verzoekschriftelijkeprocedure, waarmee een gerechtelijke procedure wordt ingeleid door het indienen van een verzoek bij de betreffende gerechtelijke instantie. De dagvaarding opzich staat al jaren ter dicussie, toch geld deze verlopig nog wel. Tot nu toe wordt het belang van het uitbrengen van een dagvaarding geschat op waarde, gerechtsdeurwaarders daarbij modeling contact heeft met de gedaagde. De gerechtsdeurwaarder kan bij dit contact de gedaagde desgevraagd informeren over de gang van zaken bij de rechter en wordt gewezen op de gedaagde verweer dat hij kan voeren als hij het niet eens is met het vonnis.

De dagvaarding is iets dat alleen een gerechtsdeurwaarder, en incasso advocaat kan uitvoeren. Een incassobureau heeft deze mogelijkheid niet, wat wel vaak gebeurd is dat incassobureau’s zelf een incasso advocaat in handen hebben en een gerechtsdeurwaarder, ze leveren het dossier over en zo heeft ook het incassobureau de mogelijkheid om met behulp van een gerechtsdeurwaarder beslag te laten leggen op inkomen of goederen. Het inschakelen van een incassobureau is veel goedkoper dan het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder, daarom besluiten veel ondernemers om de openstaande vordering te incasseren met behulp van een incassobureau, mocht de debiteur zijn factuur dan niet voldoen, dan kan het incassobureau de vordering zo door zetten naar de gerechtsdeurwaarder en zo de openstaande vordering alsnog met behulp van de rechtbank incasseren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here