Digitale vaardigheden ontwikkeling nodig bij salarisadministrateurs

0
52
blog placeholder

De administratieve omgeving verandert dankzij digitalisering. Hierdoor heeft een salarisadministrateur nu ook meer een adviserende rol gekregen binnen het bedrijfsleven. Maar nog niet alles is digitaal klaar voor de personeelsadministratie en salarisverwerking.

Achterstand ontwikkeling

De salarisadministrateur is nog niet klaar voor het volledig digitaliseren van de administratie, dit komt vooral doordat de functies binnen de HR fulltime worden benut waardoor digitale vaardigheden nog niet hun volle potentie hebben bereikt.

Teveel HR salaris werk wordt nog niet gedaan bij verlof en ziekteverzuim in digitale vorm terwijl de mogelijk hiervoor toch echt aanwezig is. Een kwart van salarisadministrateurs is hier nog niet mee bezig.

Investering

Uiteindelijk blijft digitale administratieve verwerking veel tijd en financiële investering nodig hebben om ermee te leren werken laat staan het aanschaffen van de juiste software dat alle administratieve zaken digitaal ondersteunt. Dit is juist datgene wat niet direct voorhanden bij veel HR management en personeel.

Dit alles geldt voor de grote bedrijven en organisaties. Voor kleinere organisaties is deze digitalisering een veel te grote drempel. Het gebruiken van ondersteunende software technologie dat digitale administratie mogelijk maakt is veel minder aanwezig als men zou denken. Hier wordt veel meer gebruik gemaakt van eigen employee systemen.

Implementatie

Het juist implementeren van HR systemen met een technologische ondersteuning zorgt voor een veel betere focus op de dataprocessen die de kwaliteit van administratie ondersteunen. Zonder een duidelijke en juiste implementatie hiervan wordt afgeweken van deze focus en daarmee ook de aandacht die de kwaliteit nodig heeft.

Het niet na kunnen volgen van deze ontwikkelingen kan zorgen opleveren voor de juistheid van de administratieve processen. Hiermee worden digitale salarisadministratie aanbieders dan ook aangeschreven om de loonadministratie uit handen te nemen. Het blijft een keuze om te kiezen voor kwaliteit en de juistheid van het implementeren van deze processen.

Efficiëntie

Wat ook opvalt is dat digitalisering uiteindelijk niet wordt gekozen voor het verbeteren van de werkdruk en ruimte maken voor de juiste navolging van regels en wetgeving. Maar dat een efficiënte aanpak ervoor moet zorgen dat het niet nodig is om alles volledig te digitaliseren.

Voor een efficiënte behandeling van de processen en data is het juist die efficiëntie dat hopelijk ervoor zorgt dat er meer mogelijkheden zijn voor het verplaatsen van de aandacht naar het volledig digitaal klaar te maken van de administratie. Op deze manier is er wel de mogelijk om ruimte te creëren voor verdere ontwikkeling van HR personeel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here