Actief of passief vermogensbeheer?

blog placeholder

Actief vermogensbeheer
Bij actief vermogensbeheer probeert de vermogensbeheerder door actief te handelen een bepaalde index te verslaan. De beheerder kan hiervoor bijvoorbeeld gebruik maken van technische of fundamentele analyse. Actief vermogensbeheer houdt vaak in dat er belegt wordt in actieve beleggingsfondsen, ook kan het zijn dat een vermogensbeheerder belegt in individuele aandelen waarvan hij verwacht dat deze het beter gaan doen dan de index.
 
Passief vermogensbeheer
Met passief vermogensbeheer wordt vaak indexbeleggen bedoeld. Bij indexbeleggen probeert de belegger de index niet te verslaan maar juist te volgen. Indexbeleggen is onder beleggers de laatste jaren steeds populairder geworden, omdat uit vele wetenschappelijke onderzoeken keer op keer blijkt dat de index door actieve managers niet verslagen wordt. De hoge kosten die actief vermogensbeheer met zich meebrengt is hier één van de belangrijkste oorzaken voor. Een indexfonds is een instrument waarmee de belegger een index zo nauwkeurig mogelijk kan volgen. Echter is het tegenwoordig niet meer zo dat ieder indexfonds alleen nog maar het doel heeft een index te volgen. Bij het selecteren van een indexfonds moet de belegger of vermogensbeheerder dus goed opletten op de eigenschappen van het fonds.
 
Vermogensbeheer
Vermogensbeheer kan zoals in dit artikel te lezen is met actieve of passieve beleggingsproducten. Dit zegt echter nog niet iets over de strategie die de beheerder hanteert. De strategie die gevolgd wordt bij vermogensbeheer bepaalt samen met de beleggingsproducten uw rendement. Vraag dus altijd voordat u kiest voor vermogensbeheer aan de beheerder welke instrumenten hij gebruikt en welke strategie hij hierbij hanteert. Belangrijk zijn ook de kosten die een vermogensbeheerder rekent voor de dienstverlening. Bij veel traditionele vermogensbeheerders worden verborgen kosten (niet zichtbaar voor de klant) gerekend. Door tussenkomst van belanghebbenden komt het belegd vermogen niet volledig toe aan de belegger. Kosten zijn zodoende van directe invloed op het rendement. Vraag bij de keuze van uw vermogensbeheerder dan ook altijd naar bijvoorbeeld verborgen kosten als die voor transacties.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here