Formele brief

0
18
blog placeholder

Belangrijke punten

Verschillende punten zijn van belang bij het schrijven van een formele brief.  Een erg belangrijk punt is spelling. U wordt vaak niet serieus genomen door de geadresseerde als de persoon in kwestie spelfouten ontdekt in uw formele brief.
Ook moet de aanhef kloppen. Als u een vrouw aanspreekt met meneer zal dit niet gewaardeerd worden. Tevens is het niet handig om van beleefdheidsvorm te wisselen. Als u uw tekst begint met “geachte” en u eindigt met “groetjes” wordt dit ook niet gewaardeerd.

Voorbeeld van een formele brief

Hieronder volgt een voorbeeld van een formele brief.

Uw naam
Uw adres
Postcode plus plaatsnaam

Naam geadresseerde
Adres geadresseerde
Postcode plus plaatsnaam

Plaatsnaam, datum (bijvoorbeeld Amsterdam, 13 januari 2012)

Betreft: onderwerp van de brief

Geachte heer/mevrouw, (als u de naam weet van de persoon: “Geachte mevrouw Achternaam” of “Geachte meneer Achternaam”)

In de eerste alinea schrijft u de aanleiding van de brief. U vertelt de reden van deze brief en legt uit wat de situatie is waarin u zich bevindt. Als er bijvoorbeeld een klachtenbrief wordt geschreven, legt u uit wat de klacht inhoudt. U begint deze alinea nooit met “ik”. Als dit een lang verhaal is, gebruikt u meerdere alinea’s. U voegt tussen de alinea’s telkens een witregel in.

In de slotalinea vertelt u wat u verwacht van de ontvanger van de brief. Bij een klachtenbrief schrijft u bijvoorbeeld wat u verwacht dat de ontvanger gaat doen aan uw klacht. U kunt in deze alinea ook vertellen wat er bijgevoegd zit in de eventuele bijlage. Vervolgens sluit u de brief af.

Ik hoop snel iets van u te horen,

Hoogachtend, (of iets minder formeel “Met vriendelijke groet,”)

[Handtekening]

Uw naam

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here