Geboorteverlof voor vaders

0
56
Geboorteverlof voor vaders

Geboorteverlof kent vele namen. Zo wordt het ook wel partnerverlof, vaderschapsverlof of kraamverlof genoemd. Voor moeders is dit reeds jaren goed geregeld, waarbij ze kan rekenen op maximaal 12 weken betaald verlof. Ze kan hier 2 tot 4 weken van opnemen vooraf aan de bevalling en vervolgens nog eens 8 tot 10 weken nadat het kindje geboren is. Het is bedoeld om met het kindje te verbinden en om zelf te herstellen van de bevalling en alle ervaringen. Ook voor vaders geldt een bepaalde periode waarin zij verlof kunnen opnemen om bij hun kindje te zijn. Net als voor moeders is het belangrijk dat vaders tijd kunnen doorbrengen met hun kindje, zodat ze aan elkaar kunnen wennen en kunnen kennismaken.

Vaderschapsverlof aanvragen

Geboorteverlof of vaderschapsverlof geeft de vader de gelegenheid om bij de partner en het kindje te zijn gedurende de eerste dagen na de geboorte. Ook voor de vader is het belangrijk om een goede hechting tussen hem en de baby te ontwikkelen. Tevens kun je als man zo je net bevallen vrouw bijstaan. Zodra je kindje geboren is, moet je zo snel mogelijk aangeven wanneer je het vaderschapsverlof wilt opnemen. Dit kan mondeling maar ook schriftelijk worden aangevraagd. Als de aanvraag wordt gedaan, mag de werkgever deze niet weigeren. Je hebt wettelijk recht om deze dagen vrij te krijgen. Zo kun je tijd doorbrengen met je baby, vlak nadat het geboren is en maak je waardevolle herinneringen.

Uitbreiding van geboorteverlof

Het geboorteverlof is uitgebreid in Nederland. Als vader kun je nu verlof opnemen dat bestaat uit eenmaal het aantal werkuren per week. Dit is betaald verlof, dus je hoeft niet zelf vakantie uren in te leveren. Vaders hebben recht op vijf werkdagen geboorteverlof, waarbij de werkgever het salaris moet doorbetalen. Het geboorteverlof dient binnen vier weken na de bevalling of na thuiskomst van de baby te worden opgenomen. Ook voor de bevalling zelf of het aangeven van het kindje kan de vader kort verzuimverlof ontvangen. Zo heeft de vader tijd om bij het kindje en zijn vrouw te zijn en zelf aan het vaderschap te wennen.

Aanvullend geboorteverlof sinds juli 2020

Per 1 juli 2020 wordt de mogelijk dat partners nog een aanvullend geboorteverlof kunnen opnemen. Dit kan oplopen tot wel 5 weken, wat binnen 6 maanden na de geboorte van het kind kunnen worden opgenomen. De vader dient wel het gebruikelijke geboorteverlof van het aantal werkuren per week opneemt, voordat hij aanspraak doet op de aanvullende weken. Als vader ontvang je voor deze weken een uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon. Dit aanvullend verlof wordt uitgekeerd door het UWV. Je mag het verlof naar eigen inzicht indelen, in overleg met je werkgever. Je kunt ervoor kiezen deze aaneengesloten op te nemen, maar mag ze ook verspreiden over de verschillende maanden.

Verlofperiodes in Europa

Geboorteverlof voor vaders verschilt aanzienlijk in Europa. In Finland kun je zelfs rekenen op 54 dagen betaald vaderschapsverlof, terwijl dit in Italië slechts één dag betreft. In andere landen binnen Europa is zelfs niet eens vaderschapsverlof vastgelegd in de wet. Zeker een positieve ontwikkeling dus voor vaders in Nederland.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here