Raadpleeg een erfrechtadvocaat bij het vereffenen van een erfenis

erfrechtadvocaat

Helaas verliezen we vroeg of laat allemaal een dierbare. Het verwerken van het verlies wordt er niet makkelijker op als het fenomeen erfenis om de hoek komt kijken. Er zijn dan drie scenario’s mogelijk. Wanneer je als erfgenaam een nalatenschap beneficiair aanvaardt, dien je in beginsel de erfenis te vereffenen. Dit heeft tot doel dat eventuele schuldeisers op de juiste manier betaald worden. Als er genoeg financiële middelen zijn om de schulden te betalen, blijven de maatregelen beperkt en zijn de belangen van de schuldeisers gewaarborgd. Als er na het vereffenen van de erfenis een bedrag overblijft, mag je dit samen met je mede-erfgenamen verdelen.

Maar soms laat een overleden persoon alleen schulden na. In dat geval is de mogelijkheid tot een erfenis verwerpen de enige manier om te voorkomen dat je met je eigen vermogen aansprakelijk wordt gesteld en bemoeienis moet hebben met de afwikkeling.

Geldende richtlijnen vereffening

Als de nalatenschap vereffend moet worden is het van het grootste belang om bij de afwikkeling van een nalatenschap de geldende richtlijnen te volgen. Want als je daar van afwijkt, kun je volgens het Nederlands erfrecht alsnog aansprakelijk zijn met je privévermogen. Daarom kun je het beste een erfrechtadvocaat raadplegen. Door dit pad te bewandelen, kun je op een waardige manier rouwen. Je hoeft je dan geen zorgen te maken over juridische vraagstukken. Een erfrechtadvocaat voorziet je van advies op maat, want die behandelt dagelijks dit soort vraagstukken. Ook kan die je als professionele vereffenaar op treden. Ook hier spreekt de meerwaarde van een in het familie-erfrecht gespecialiseerde advocaat.

Een nalatenschap kan ook zuiver worden aanvaard. De erfgenamen zijn dan ook met hun eigen vermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap.

Professionele vereffenaar

Het vereffenen van een nalatenschap betreft in feite het klaarmaken voor de verdeling en deze taak is beslist geen sinecure. Daarom wordt – in het bijzonder bij complexe nalatenschappen of als er schuldeisers zijn – een professionele vereffenaar benoemd. Diens taken variëren van het oproepen van de boedelschuldeisers tot het opsporen van de erfgenamen. Ook het doen van uitkeringen, het neerleggen van uitdelingslijst en het te gelde maken van goederen, horen bij de uitgebreide lijst van verplichtingen. Daarnaast is het opmaken en ter inzage leggen van een boedelbeschrijving een belangrijke taak. De vereffenaar hoort dit document te deponeren bij de griffie van de rechtbank. Op die manier kunnen de schuldeisers en de andere belanghebbenden de beschrijving inzien.

Uitdelingslijst

Ook is de vereffenaar verantwoordelijk voor het neerleggen van een zogenaamde rekening en verantwoording en uitdelingslijst. Dit is verplicht binnen zes maanden na het verstrijken van de termijn voor het indienen van de vorderingen. Op de rekening en verantwoording horen alle inkomsten en uitgaven van de nalatenschap vermeld te worden. Iedere belanghebbende kan in verzet komen tegen de rekening en verantwoording en uitdelingslijst, binnen één maand na de bekendmaking. Als alle schulden van de erfenis kunnen worden betaald, kan het neerleggen van de rekening en verantwoording en uitdelingslijst achterwege blijven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here