Overzicht van wetswijzigingen in 2014

0
9
blog placeholder

AOW en Minumloon

Ten eerste wordt ook in 2014 de AOW-leeftijd verhoogd, waarmee de pensioensgerechtigde leeftijd 65 jaar en 2 maanden wordt. Ook het minimumloon dat in de wet is vastgesteld, wordt aangepast. Dit jaar stijgt het brutobedrag van het wettelijk minimumloon met 0,53 procent ten opzichte van 2013.

Ontslagvergoeding, Ziektewet en Vergunningen

Hieronder vindt u een lijst met andere bijzondere wijzigingen in dit jaar:

· De algemene heffingskorting is verhoogd met 102 euro. Voor inkomens boven 19.645 euro is de algemene heffingskorting geleidelijk verlaagd met maximaal 7.437 euro bij een inkomen vanaf 58.000 euro.
· Bedrijven worden gemotiveerd om werk- en leerplaatsen aan te bieden door de subsidie voor praktijkleren.

· Een tewerkstellingsvergunning aanvragen voor Roemenen en Bulgaren die in Nederland komen werken, is niet meer nodig. Voor werknemers van buiten de Europese Unie die in Nederland gaan werken, is de vergunning per 2014 nog maar één jaar geldig. Daarnaast wordt de tewerkstellingsvergunning vanaf juli 2014 vervangen door een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid.
· De hoogte van de Ziektewet- en WGA-premie voor middelgrote en grote werkgevers wordt gedeeltelijk afhankelijk van de instroom van hun (ex-)werknemers in deze uitkeringen.

Wijzigingen per juli 2014

· Flexwerkers hebben vanaf juli 2014 na twee jaar al recht op een vast contract. Proeftijd wordt ook aan banden gelegd in een contract dat een half jaar of korter is. Daarnaast is het afspreken van een concurrentiebeding in tijdelijke contracten verboden.
· Er komt een premiekorting voor het in dienst nemen van jongeren van 18 tot en met 26 jaar die een WW- of bijstandsuitkering ontvangen. De regeling treedt per juli in werking, maar zal met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 worden toegepast.

Wijzigingen 2015

Uiteraard staan er voor 2015 tevens grote aanpassingen op stapel. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe regels met betrekking tot ontslag en het verdwijnen van werkbonussen..

Dit zijn de meest recente ontwikkelingen op het gebied van salarisadministratie en HR.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here