Geef uw feedback op de nieuwe Quotumwet!

0
2
blog placeholder

Op de site van Internetconsultatie is een concept verschenen van de door Mevr. Klijnsma geschreven Quotumwet. Op deze site kunt u ervoor kiezen om feedback te geven op deze voorlopige versie. Op deze manier bent u van enige invloed op het verbeteren van de Quotumwet en hoe deze uiteindelijk wordt ingevoerd en daarna uitgevoerd. Wanneer werkgevers in de jaren die volgen niet genoeg werk beschikbaar stellen voor werknemers met een beperking, zal de Quotumwet ingevoerd worden en weldra zorgen voor genoeg werkgelegenheid voor arbeidsbeperkten.

Medio 2013 werd in de media al bekend dat het invoeren van de Quotumwet juist werd uitgesteld. Dit kwam mede door de vele kritiek vanuit het bedrijfsleven. Daarom is er nu voor gekozen om deze mensen de mogelijkheid te geven tot feedback, zodat vanuit meerdere perspectieven gekeken kan worden welke aanpassingen noodzakelijk zijn om deze wet tot een succes te brengen. Deze aanpassingen zullen ook van belang zijn voor de salarisadministratie en de salarisverwerking van bedrijven.

Wat houdt de Quotumwet in?

Ten eerste is er een wijziging in het quotumpercentage van vijf procent. Dit wordt geen “fixed” percentage, maar het zal varieren per jaar. Dit percentage zal worden bepaald door te kijken naar het aantal arbeidsuren dat verloond is voor arbeidsbeperkten. Het percentage hiervan is nodig om te kijken wat het quotumpercentage zal worden van de komende periode.

Bedrijven die een personeelsbestand hebben van minstens 25 en die niet voldoen aan de quotumeis, worden bestraft met een geldboete. Deze sanctie zal vijfduizend euro bedragen per arbeidsplek die niet is voldaan. Dit zal als opslag dienen voor het AOF (fonds voor Arbeidsongeschikten).

In de toekomst zal moeten blijken of deze Quotumwet een goede zet is van Mevrouw Klijnsma. Bovendien kan er gekeken worden of de optie tot feedback goed heeft uitgepakt, door waar te nemen of er minder kritiek is vanuit bijvoorbeeld het bedrijfsleven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here